Obavijest

Općina Kistanje provodi javne radove na svom području u 2016.g.
Općina Kistanje na web stranici www.kistanje.hr objavila je Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kistanje od 22.02.2016 .g.,
KLASA:112-03/16-01/1,URBROJ:2182/16-02-16-1.
Zainteresirani kandidati mogu podnositi zamolbe za zapošljavanje Općini Kistanje od 23.02.2015.g. do 03.03.2016.g. ,od 8,00 h do 14,00 sati, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka).

Uz zahtjev treba dostaviti:
-presliku osobne iskaznice
-dokaz da se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Uvjeti za zapošljavanje, posebni uvjeti za prije, kratak opis poslova za koje se traže radnici,

kriteriji za zapošljavanje, itd. mogu se naći u Javnom pozivu za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kistanje od 22.02.2016 .g.

KLASA:112-03/16-01/1,URBROJ:2182/16-02-16-1, koji je objavljen na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Napomena:
Zainteresirani kandidati za rad na javnim radovima dužni su javiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zamolba
Javni poziv