Općina Kistanje 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 ., 15/10 i 4/13) ,

SAZIVA
4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 04.prosinca 2013.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.

Prije rasprave o dnevnom redu, verifikacija Zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje, od 13.09.2013.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Odluka o prestanku mandata vijećnici i o izboru zamjenice vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
2. Druge izmjene i dopune proračuna za 2013.g.,
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013., i projekcije plana za 2014.i 2015.
4. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
5. Prve izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013.g.
6. Prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013.
7. Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2013.
8. Prve izmjene Programa socijalnih potreba za 2013.
9. Proračun Općine Kistanje za 2014. sa projekcijom proračuna za 2015. i 2016.
10. Plan razvojnih programa za 2014. sa projekcijom za 2015. i 2016.
11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
12. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.
13. Program javnih potreba u kulturi za 2014.
14. Program javnih potreba u sportu za 2014.
15. Program socijalnih potreba u 2014.
16. Odluka o izvršenju proračuna za 2014.
17. Program uređenja groblja Varivode
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković v.r


Dokumenti za preuzimanje