RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE KISTANJE donosi

R J E Š E N J E
o određivanju glasačkih mjesta


Na području OPĆINE KISTANJE određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj 1.
GLASAČKO MJESTO 1
PROSTORIJE OPĆINSKE VIJEĆNICE U STAROJ ZGRADI OPĆINE, KISTANJE
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KISTANJE: BEZBRADICE, BJELANOVIĆI, BJELJIĆI, ČALIĆI, GRULOVIĆI, KARANOVIĆI,
KISTANJE, KISTANJE-SELO, KRNETE, KRNETE 1, KUTLAČE, LALIĆI, MACURE,
NOVO NASELJE, PERIĆI, POPOVIĆI, PUT MACURA, RELJIĆI, ŠTRBCI, ŠTRBCI-ČUĆEVO,
ŠTRBCI-MJERKAČI, TORBICE, TRAŽIVUCI-JEKIĆI, TRAŽIVUCI-KIVURIĆI,
TRG PETRA PRERADOVIĆA, TRG SV.NIKOLE, UL. GOJKA ŠUŠKA, UL.ANTE STARČEVIĆA,
UL.ANTONA GLASNOVIĆA, UL.DUBROVAČKA, UL.FRANJE TUĐMANA, UL.GLAMA,
UL.GOSPE LETNIČKE, UL.HRVATSKIH BRANITELJA, UL.KRALJA ZVONIMIRA,
UL.MARKA MARULIĆA, UL.MATEJA MAZAREKA, UL.MIHAELA GLASNOVIĆA,
UL.NADBISKUPA SREĆKA BADU, UL.NIKOLE TESLE, UL.PUT LALIĆA, UL.ŠUBIĆEVA

2. glasačko mjesto broj 2.
GLASAČKO MJESTO 2
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA ĐEVRSKE, ĐEVRSKE BB, ĐEVRSKE
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

ĐEVRSKE: ČAKIĆI, DONJI LEŽAJIĆI, ĐEVRSKE, GORNJI LEŽAJIĆI, KRNJEUVE, NOŽICE,
TOŠIĆI, ZEČEVO, GOŠIĆ: GORNJI LEŽAJIĆI, GOŠIĆ, KRNJEUVE: ĐEVRSKE, KRNJEUVE,
ZEČEVO: ZEČEVO

3. glasačko mjesto broj 3.
GLASAČKO MJESTO 3
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA VARIVODE, VARIVODE BB, VARIVODE
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

ĐEVRSKE: SMRDELJE, VARIVODE, KAKANJ: KAKANJ, SMRDELJE: SMRDELJE, TOMASOVIĆI,
VARIVODE, VARIVODE: VARIVODE, ZEČEVO: VARIVODE

4. glasačko mjesto broj 4.
GLASAČKO MJESTO 4
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA IVOŠEVCI, IVOŠEVCI BB, IVOŠEVCI
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

IVOŠEVCI: IVOŠEVCI, KOROLIJE, RUDELE, TIŠME, VUJASINOVIĆI

5. glasačko mjesto broj 5.
GLASAČKO MJESTO 5
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA BIOVIČINO SELO, BIOVIČINO SELO BB, BIOVIČINO SELO
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BIOVIČINO SELO: BIOVIČINO SELO, ĆUKOVI, DOBROTE, DREZGE, ĐURIĆI, KABLARI,
KORLATI, LJUBOVIĆI, MALBAŠE, MASNIKOSE, MEDOŠI, OBRUĆ, OPAČIĆI 1, OPAČIĆI 2,
OSTOJIĆI, POPOVIĆI, SKORIĆI, SLADAKOVIĆI, ŠEŠE, ŠORGIĆI, TRTICE, VUJAKOVIĆI,
VUKIĆI, KOLAŠAC: BUDIM, ĐILASI, KOLAŠAC, LJUNE, MATIJEVIĆI, ŠUŠE, ŠUŠE-MAMULIĆI,
ŠUŠE-VLAKE, MODRINO SELO: CRNOBRNJE, DESPOTI, DONJE SELO, KRESOVIĆI,
MODRINO SELO

6. glasačko mjesto broj 6.
GLASAČKO MJESTO 6
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA NUNIĆ, NUNIĆ BB, NUNIĆ
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MODRINO SELO: PARČIĆ, NUNIĆ: BLJAJIĆI, DRAGA, KARDUMI, KARDUMI-VAROŠ, KOTURI,
KUNIĆI, MARČINKO, NUNIĆ, STIJELJA-JOVETIĆ, STIJELJA-PARIPUŠIĆ, STIJELJE, ŠUŠE,
ZORICE, PARČIĆ: PARČIĆ

KLASA: 014-02/13-01/3
URBROJ: 2182/16-02/1-13-1
KISTANJE, 20.11.2013.g
PREDSJEDNIK
FRANO AMIŽIĆ