2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 ., 15/10 i 4/13) ,

SAZIVA
2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 24.srpnja 2013.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1.Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2013.g.
2.Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva s Općinom Ervenik.
3.Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kistanje.
4.Prijedlog Odluke o kupovini novog komunalnog vozila-smećara .
5.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općine Kistanje.
6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti u Općini Kistanje.
7.Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kistanje.
8.Prijedlog Odluke o financiranju izrade projektno tehničke dokumentacije za uređenje/obnovu građevina na k.č.br.239/1 k.o.Kistanje.
9.Prijedlog odluke o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije od ulice Hrvatskih branitelja do mjesta priključka na II. Fazu sanitarno –fekalne kanalizacije novog naselja Kistanje 1, Kistanje.
10.Prijedlog Odluke o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Kistanje.
11. Prijedlog Odluke o izmještanju ogradnog zida mjesnog groblja u Đevrskama,kod crkve sv.Ilije na dio javne površine ispred groblja i mjesne crkve, prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.
12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje Sporazuma o međusobnoj suradnji sa Nacionalnim parkom „Krka" u funkciji povlačenja financijskih sredstava iz EU fondova od zajedničkog interesa za Općinu Kistanje i NP „Krka".
13.Prijedlog Odluke kojom se daje suglasnost da se produži ugovor o radu sa direktorom KP „Kistanje" d.o.o.
14.Prijedlog Odluke za sklapanja ugovora temeljem kojega će Komunalno poduzeće „Kistanje „ d.o.o. na području općine Ervenik sakupljati i odvoziti komunalni otpad-kućno smeće.

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković


Materijale po svim točkama predloženog dnevnog reda možete preuzeti OVDJE