Konačni rezultati za općinsko vijeće Općine Kistanje

Na temelju čl. 86. st. 3. i čl. 102. st. 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje donosi i objavljuje

O D L U K U

Utvrđuje se da su rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Kistanje održani dana 19. svibnja 2013. godine u Općini Kistanje postali konačni dana 31. svibnja 2013. godine te da su za članove u Općinskom vijeću Općine Kistanje sa liste:

1. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), izabrani;

1.GORAN RELJIĆ; SRBIN; IVOŠEVCI, IVOŠEVCI BB; rođ. 15.09.1977; OIB: 96548212180; M
2.RADOVAN GNJIDIĆ; SRBIN; KRNJEUVE, KRNJEUVE 42; rođ. 14.10.1961; OIB: 15364715085; M
3.MARKO SLADAKOVIĆ; SRBIN; KISTANJE, UL.KRALJA ZVONIMIRA 2; rođ. 02.02.1952; OIB: 839336571 M
4.NEBOJŠA GLADOVIĆ; SRBIN; VARIVODE, VARIVODE 43; rođ. 01.05.1962; OIB: 61896887966; M
5.SANELA STIJELJA; SRPKINJA; NUNIĆ, NUNIĆ BB; rođ. 19.03.1979; OIB: 19193198063; Ž
6.ŽELIMIR ŠEŠA; SRBIN; BIOVIČINO SELO, BIOVIČINO SELO BB; rođ. 22.03.1956; OIB: 83113586723; M
7.MIRKO VOJNOVIĆ; SRBIN; ĐEVRSKE, ĐEVRSKE 104; rođ. 21.03.1957; OIB: 65538723058; M
8.VUJO KRNETA; SRBIN; KISTANJE, KRNETE 2; rođ. 06.11.1951; OIB: 47222531425; M
9.VINKO ŠUŠA; SRBIN; KOLAŠAC, ŠUŠE 13/A; rođ. 13.01.1956; OIB: 54894043488; M
10.NEBOJŠA ŠTRBAC; SRBIN; KISTANJE, KISTANJE

2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS), izabrani;

1.CICILIJA GEČEVIĆ; HRVATICA; KISTANJE, UL.GLAMA 13; rođ. 04.10.1970; OIB: 77860554515; Ž
2.PAŠKO IVANOVIĆ; HRVAT; KISTANJE, UL.ŠUBIĆEVA 6; rođ. 08.11.1981; OIB: 94989630073; M
3.DANIJELA IVANOVIĆ; HRVATICA; KISTANJE, UL.HRVATSKIH BRANITELJA 19; rođ. 05.11.1981;OIB:56490598371; Ž
4.BOŽIDAR PALIĆ; HRVAT; KISTANJE, UL.MIHAELA GLASNOVIĆA 7; rođ. 12.06.1964; OIB: 00210475158 M

Predsjednik OIP-a
Frane Amižić