Obavijest

UNDP-Program razvoja Ujedinjenih naroda iz Zadra i Šibensko-kninska županija pokrenuli su inicijativu za osnivanje lokalne akcijske grupe (LAG) u zaleđu Šibensko-kninske županije kojoj je cilj izrada lokalne strategije s prijedlozima projekata u funkciji ruralnog razvoja , u koji je uključeno šest općina i gradova Šibensko-kninske županije.

U utorak, 23.travnja 2013.godine u prostorijama Općine Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje, s početkom u 12:00 sati predstavnici Programa razvoja Ujedinjenih naroda iz Zadra održat će prezentaciju o LAG-ovima, koja je namijenjena predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora općina Kistanje i Ervenik.

Predviđeno trajanje prezentacije je najduže 1,30 sat .

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike (OPG,PZ,OBRTNIKE),članove udruga i građane općina Kistanje i Ervenika da dođu na ovu prezentaciju.