PREDSTAVNICI TURISTIČKIH ZAJEDNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I GRADA ŠIBENIKA POSJETILI OPĆINU KISTANJE


Direktor TZ Grada Šibenika Dino Karađole i direktorica TZ Šibensko-kninske županije Željana Šikić posjetili su Općinu Kistanje dana 07. listopada 2021.g. gdje su se susreli s općinskim načelnikom i upoznali s planovima za budući turistički razvoj općine.

U sklopu posjeta obišli su novoopremljeni Ruralni poduzetnički inkubator "Krka" Kistanje, prostor novoizgrađenog Eko centra s tržnicom, te se upoznali s projektom Centra za interpretaciju prirode "Krka – vrelo života" kojeg provodi Javna ustanova "Nacionalni park Krka" u Kistanjama.