Potpisan ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju Poduzetničkog centra "Krka“, Kistanje

U Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Općina Kistanje i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Projekt : „Izgradnja ruralnog Poduzetničkog centra-inkubatora „Krka" Kistanje,referentni broj :P2-PLP-2012-16-1. Izradu projektne dokumentacije Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će sa 85% od ukupne vrijednosti Projekta.

Cilj projekta je izraditi investiciono -tehničku dokumentaciju za izgradnju ruralnog Poduzetničkog centra-inkubatora,u blizini postojećeg stočnog sajma u Kistanjama , na zemljištu u vlasništvu Općine Kistanje.