Zamućenje vodovodne vode za piće-vodoopskrbno područje Miljacka

lzvješčuje se pučanstvo da je vodovodna voda iz vodoopskrbnog područja Miljacka, kojom se opskrbljuje Promina, Oklaj i Kistanje, zamućena, najvjerojatnije zbog obilnih oborina, koje su prethodile.
Zbog toga se preporuča privremeno navedenu vodu ne koristiti za piće, a ukoliko se koristi, potrebno ju je prethodno prokuhati i istaložiti.

Voditeljica Službe za epidemiologiju :
Ankica Parat Baljkas, dr.med., spec. epidemiologije

Čestit Božić i sretna Nova 2014. godina!

cestitka nova godina 2014

Općina Kistanje 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 ., 15/10 i 4/13) ,

SAZIVA
4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 04.prosinca 2013.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

PREPORUKA O KORIŠTENJU VODE ZA PIĆE IZ VODOVODNE MREŽE S IZVORIŠTA MILJACKA

DANA 26.11.2013. JE USLIJED VELIKE KOLIČINE OBORINA PRETHODNIH DANA DOŠLO DO ZAMUĆENJA VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTU MILJACKA S KOJEG SE VODOM OPSKRBLJUJE PODRUČJE KISTANJA I OKLAJA.

STOGA DO DALJNJEG VODA NIJE ZA PIĆE BEZ PRETHODNOG PROKUHAVANJA I TALOŽENJA.
O PRESTANKU VAŽENJA PREPORUKE JAVNOST ĆE BITI POSEBNO OBAVIJEŠTENA.
SLUŽBUJUĆI U ŽC 112

RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE KISTANJE donosi

R J E Š E N J E
o određivanju glasačkih mjesta


Na području OPĆINE KISTANJE određuju se sljedeća glasačka mjesta:
Opširnije...

Podaci o donacijama i sponzorstvima Komunalnog poduzeća u Kistanjama

Dokument možete preuezti OVDJE.

Obavijest vezana za Dokumentaciju za nadmetanje za Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Izgradnja oborinske odvodnje unutar Novog naselja "Kistanje 1"

U ispravljenom troškovniku „IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE UNUTAR NOVOG NASELJA „KISTANJE 1", druga faza, jugozapadni dio naselja", objavljenom u Elektroničkom oglasniku Javne nabave br. 2013/S 014-0092556 od 08.11.2013.g Ev. Br. Nabave: E-MV-34/2013, CPV:45232130, ISPRAVLJA SE.

„vii. ZAVRŠNI RADOVI, točka 5. , „Izrada nosivog asfaltnog sloja od bitumiziranog tucaničkog materijala prema OTUIII, str. 5-04, debljine 7 cm, sa svim pripremnim i završnim radovima na sloju", umjesto jedinica mjere „m¹", treba stajati jedinica mjere „m²", pa je tako količina radova na ovoj stavci : „m²"= 34.
Opširnije...

Obavijest vezana za Dokumentaciju za nadmetanje za Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Izgradnja oborinske odvodnje unutar Novog naselja "Kistanje 1"

U Dokumentaciji za nadmetanje se mijenja točka 1.6.: Prijašnja procijenjena vrijednost nabave koja je iznosila 1.300.000,00 kn (bez PDV-a) sada iznosi 750.000,00 kn (bez PDV-a).

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:
Korekcija troškovnika

OBAVIJEST vezana za DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE jednog novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 16 m3 – 1 komad

"U Dokumentaciji za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave jednog novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada,zapremine sanduka 16m2-1 komad, Evidencijski broj nabave: E-MV-70/2013.g. , broj objave u Narodnim novinama: 2013/S 002-0083781,ispravlja se :
Opširnije...

Potkategorije