POTPISAN UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DJEČJI VRTIĆ U KISTANJAMA

Dana 10.studenog 2023.g. u prostorijama Eko centra u Kistanjama , načelnik Općine Kistanje, Goran Reljić potpisao je ugovor s Markom Jagačićem , direktorom tvrtke CAPITAL ING d.o.o. iz Zagreba za uslugu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Dječjeg vrtića u Kistanjama. Postupak javne nabave za uslugu izrade projekata raspisan je u srpnju 2023.g.

Opširnije...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISTANJE – ROK ZA PREDAJU PONUDA OD 07.11.2023. DO 16.11.2023.G.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Kistanje, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samog vlasništva na nekretnini sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na zemljištu na kat.čest.br.3998/2 k.o. Kistanje, površine  1776 m2, upisano u  ZK uložak 1729, u naravi prirodno neplodno zemljište.
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama od 07.11.2023. do 16.11.2023.

Opširnije...

U NP "Krka" naučite kako održati zdrave i jake pčelinje zajednice

Ovog tjedna u Puljanima će se održati Susret s lokalnim stanovništvom namijenjen pčelarima

U četvrtak, 26. listopada 2023. od 10 do 13 sati u konferencijskoj dvorani Eko kampusa „Krka“ u Puljanima održat će se 16. Susret s lokalnim stanovništvom, namijenjen svim pčelarima i onima koji tek planiraju uspostaviti svoje prve košnice. Važnost očuvanja pčelinjih zajednica sve je češća tema u zaštiti bioraznolikosti, a dobrobiti njihovih proizvoda, posebno meda kao zlatnog nektara, čovjek poznaje od davnina. Med, propolis, pčelinji vosak, pelud i matična mliječ ljekoviti su proizvodi koje svakodnevno koriste oni koji se aktivno brinu o svom zdravlju. Kako bi nam pčele dale najbolje od sebe, za njihovo zdravlje i jakost zajednica brinu se pčelari. Stoga redovito usavršavanje pčelara pruža dodatnu sigurnost za zdravlje pčela i čovjeka i opstanak ekosustava.
Opširnije...

Odluka o odabiru ponuditelja

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Izvođenje radova na ugradnji sprava za vanjski fitnes za vježbanje na otvorenom.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Odluka o odabiru ponuditelja
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Prekid vodoopskrbe

Zbog radova na cjevovodu u utorak, 17. listopada, od 12 do 20 sati vode neće imati mještani područja Kistanja i okolice.

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

Potkategorije