Lista kandidata za prijam radnika na provedbi programa «Pomoć u kući starijim osobama» radno mjesto gerontodomaćice -Program javnih radova u općini Kistanje

1. Na objavljeni oglas prijave u roku podnijeli su slijedeći kandidati:

1.Dušanka Stjelja, Nunić
2.Ljubica Šarić,Krnjeuve
3.Jelkica Balać,Kistanje
4.Milica Šuša,Kolašac
5.Branka Bezbradica, Kistanje
6.Nevenka Plavšić,Smrdelje 7.Gordana Šeša,Biovičino Selo
8.Ružica Jelača,Varivode
9.Dragica Dobrijević,Varivode
10.Biljana Rašeta,Mokro Polje-Ervenik
11.Branka Bunčić,Ivoševci
12.Gordana Rončević,Đevrske
13.Dragica Stamenković, Kistanje
14.Marija Malbaša,Biovičino Selo

2. Pravodobne prijave podnijeli su:

Svi  kandidati navedeni u točki 1. ove Liste kandidata, podnijeli su pravodobne prijave.

3. Potpune prijave podnijeli su :


1.Ljubica Šarić,Krnjeuve
2.Branka Bezbradica,Kistanje
3.Nevenka Plavšić,Smrdelje
4.Gordana Šeša,Biovičino Selo
5.Ružica Jelača,Varivode
6.Dragica Dobrijević,Varivode
7.Biljana Rašetić,Mokro Polje-Ervenik
8.Branka Bunčić,Ivoševci
9.Gordana Rončević,Đevrske

Pozivaju se  kandidati navedeni u točki 3. ove Liste kandidata (koji su podnijeli potpune prijave na oglas) da 10.04.2012.g. u 11:00 sati dođu u  upravnu zgradu Općine Kistanje ,na adresi Ul.dr.Franje Tuđmana 101,22305 Kistanje na razgovor- intervju.


Povjerenstvo za provedbu oglasa:

1.Samdra Ardalić, dipl.iur.        
2.Borislav Šarić        
3. Tomo Berićić