Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesto referenta za komunalne poslove i to:

1.Milica Tomasović, rođ.20.11.1993.g, adresa:Smrdelje 5,22305 Kistanje
2.Ljuba Ilijašević, rođ.21.03.1969.g, adresa:Varivode bb,22305 Kistanje
3.Antonija Kryeziu, rođ.18.03.1990.g, adresa.A.Starčevića 25,22305 Kistanje
4.Andriana Tomkić, rođ.15.11.1991.g, adresa:Trg.Sv,Nikole 2,22305 Kistanje
5.Robert Ivkić, rođ.17.08.1990.g. adresa: Mihaela Glasnovića 1,22305 Kistanje

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 24.01.2013.g. i na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine Kistanje. Rok za prijavu na Javni poziv bio je 08.02.2013.g.

Intervju će se održati u utorak, 22.02.2013.g., s početkom u 10:00 sati na adresi

Općini Kistanje
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom svoju osobnu iskaznicu i s njom pristupiti Povjerenstvu za provođenje intervjua.