Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu i to:

1. Bojana Đurica, rođ.23.4.1998.g, adresa: Zečevo bb,Zečevo,Kistanje
2. Klementina Zimaj, rođ.9.01.1987.g. adresa.Antuna Glasnovića2, Kistanje
3. Silvija Bakula, rođ.3.05.1986.g. adresa: B.Josipa Jelačića 28, Šibenik

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje,, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 24.01.2013.g. i na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine Kistanje. Rok za prijavu na Javni poziv bio je 01.02.2013.g.

Intervju će se održati u utorak, 12.02.2013.g., s početkom u 10:00 sati na adresi

Općini Kistanje
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje