Plan izmjene i dopune Plana prijeme u službu u Jednistveni upravni odjel Općine Kistanje za 2014.g.(III)

E-mail Ispis PDF
Plan možete preuzeti OVDJE.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje

E-mail Ispis PDF
Plan možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

E-mail Ispis PDF
Pozivaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu a koji još nisu podnijeli zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva da se jave u Općinu Kistanje do 30.11.2014. g.kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu (preslika)
3. Osobna iskaznica (preslika)
4. Broj tekućeg ili žiro računa ili broj računa štedne knjižice (preslika) s obveznom IBAN
konstrukcijom
5. Potpisana Izjava korisnika da se grije na drva (obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici
www.kistanje.hr )
Jedinstveni upravni odjel
Općine Kistanje

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
Sukladno članku 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje raspisao je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i to:

-1.vježbenik – jedan izvršitelj radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama „ broj 121 od 15.listopada 2014.g.
Rok za podnošenje prijava je do 27.listopada 2014.g.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

1. Opis poslova:
Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
U " Narodnim novinama" broj 121 od 15.10.2014.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za prijem u službu jednog vježbenika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana radi osposobljavanja za komunalnog redara. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja na adresu : Općina Kistanje, Jedinstveni upravni odjel ,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje s naznakom " Za natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje".

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

E-mail Ispis PDF
Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 17.10.2014.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje..

Za sjednicu predlažem :

Prihvaćanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 26. kolovoza 2014..g.
Više...

Odluka o stavljanju na javni uvid izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2014. do 2017. godine

E-mail Ispis PDF
Odluku možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

E-mail Ispis PDF
Obavještavaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl. 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se produžuje rok za prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu troškova ogrjeva u Općini Kistanje do 31.10.2014.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu
(preslika)
3. Osobna iskaznica (preslika)
4. Broj tekućeg ili žiro računa ili broj računa štedne knjižice (preslika) s obveznom
IBAN konstrukcijom
5. Potpisana Izjava korisnika da se grije na drva (obrazac u Općini Kistanje i na
internetskoj stranici www.kistanje.hr )
Jedinstveni upravni odjel
Općine Kistanje

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom

E-mail Ispis PDF
Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22 305 Kistanje, OIB: 41783102203 dana 22.09.2014.g. poslala je na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama poziv na nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom.

Poziv na nadmetanje s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom objavljen je dana 23.09.2014.g., broj objave 2014/S 002-0044434.

Rok za dostavu dokumentacije je od 23.09.2014.g. do 15.10.2014.g. u 12:00 sati. Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na internetskim stranicama Općine Kistanje na adresi: www.kistanje.hr i na internetskim stranicama Narodnih novina na web adresi: https://eojn.nn.hr

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom

TROŠKOVNIK Elementi za izračun cijene godišnje potrošnje električne energije

Stranica 1 od 20

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »