JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Općine Kistanje za 2020. godinu (1.krug)

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Općine Kistanje za 2020. godinu (1.krug)
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
OBRAZAC 1. - OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE ZA 2020. GODINU
OBRAZAC 2. - OBRAZAC ZA PRIJEDLOG PRORAČUNA TROŠKOVA PROVEDBE PROJEKTNIH/PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI
OBRAZAC 3. - IZJAVA O PARTNERSTVU
OBRAZAC 4. - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA