Obavijest

U «Narodnim novinama» broj 102/2012. , od 12.09.2012.g.,objavljen je slijedeći javni natječaj:
Klasa: 112-01/12-01/5
Urbroj: 2182/16-03/1-12-1 od 31. VIII. 2012. (2338)
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kistanje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Kistanje na radnom mjestu:
Opširnije...

DRUGI JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

DRUGI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

Obavijest

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku danas ,12.rujna 2012.g., s početkom u 9:00 sati, održan je 5.sastanak Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije, na poziv župana Šibensko-kninske županije, gospodina Gorana Pauka.

Na sastanku su potvrđena tri projekta s Liste prvenstava za sufinanciranje projekata po"Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije" za 2012.godinu i to: Općine Kistanje, Općine Biskupija i Grada Knina. Projekt Općine Kistanje „Izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora „Krka" Kistanje" , najbolje je rangiran projekt ,na prvom mjestu. Ukupna vrijednost toga projekta je 254.483,33 kuna od čega je planirano učešće Općine Kistanje 15%, odnosno 38.187,50 kuna.

Očekuje se da će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatiti naš projekt te odobriti sredstva za njegovo sufinanciranje .
Zahvaljujemo se Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije na otvorenosti i dobroj komunikaciji, posebno na pošteno odrađenom radu.

Obavijest

U svezi oglasa koji je Općina Kistanje objavila pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, ispostava Knin dana 25.07.2012.g. i na web stranicama Općine Kistanje dana 25.07.2012.g., za radno mjesto komunalni radnik-čistač u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje –(Vlastiti komunalni pogon) u programu javni rad, tražilo se 4 izvršitelja za rad na određeno vrijeme u trajanju 4 mjeseca, dajemo slijedeću obavijest:

1.Na oglas se prijavilo 15 kandidata/kandidatkinja
2.Uredne prijave podnijelo je 9 kandidata/kandidatkinja
3.Formalne uvjete ispunjava samo 1 kandidat-Zdravko Stjelja
4.Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je rad u trajanju od 3 mjeseca
5.Za rad na određeno vrijeme ,u trajanju od tri mjeseca, primljen je Zdravko Stjelja s početkom rada od 10.09.2012.g.

Općina Kistanje JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

REPUBLIKA HRVATSKA
Šibensko-kninska županija

OPĆINA KISTANJE
Jedinstveni upravni odjel

Kistanje, 31.kolovoza 2012.g.

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

OBAVIJEST

Predsjednik  Općinskog vijeća Općine Kistanje,  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) , sazvao je  26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje  za 14.kolovoz 2012.g.Sjednica će se održati  s početkom u 11:00 sati  u  općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Prije prelaska na dnevni red  održat će se aktualni sat i usvajanje zapisnika sa  prethodne , 25.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje održane  od 15.svibnja  2011.g.

Za sjednicu je predložen  slijedeći

DNEVNI RED:
Opširnije...

Projekt "Kamp odmorište Kistanje"

Općina Kistanje uredno je prijavila Ministarstvu turizma svoj projekt "Kamp odmorište Kistanje" namijenjen uslužno turističkoj djelatnosti, očekujući financijsku pomoć za njegovu izgradnju. Projekt je u funkciji razvoja gospodarstva-turizma na području Općine Kistanje, a navedeni projekt sufinancirala bi i Općina Kistanje.

Obavijest

Nakon uspješno pripremljenih i kandidiranih projekata, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatilo je sufinancirati slijedeće projekte Općine Kistanje:
1. Pojačano održavanje (sanacija i modernizacija) seoske nerazvrstane ceste L.C.-Vukići-Trtice (Referentni broj PRPP652) i
2. Pojačano održavanje nerazvrstane ceste L.C.-Masnikose (Referentni broj PRPP663)

Projekt "Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora, Kistanje"

Općina Kistanje je 01.08.2012.g. uredno prijavila Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije,putem Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske županije, svoj projekt "Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora ,Kistanje" očekujući da će ga ministarstvo prihvatiti i sufinancirati. Projekt je u funkciji gospodarskog razvoja Općine Kistanje.

Obavijest

U Oglasu o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova došlo je do pisane pogreške u točki 2. ,te se ona mijenja i glasi: "2. Broj radnika koji se prima: četiri (4) M/Ž "

Potkategorije