JAVNI POZIV ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) radi podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela upućuje 

JAVNI POZIV
ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE


Pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje da Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin, Ulica dr.Franje Tuđmana 2,22300 Knin podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.
Opširnije...

Svečano potpisivanje Darovnog ugovora između Vlade Japana i Općine Ervenik

Načelnik Općine Kistanje g. Slobodan Rončević 10.studenog 2011.g. prisustvovao je u Općini Ervenik svečanom potpisivanju Darovnog ugovora između Vlade Japana i Općine Ervenik kojim je Vlada Japana donirala Općini Ervenik financijsku pomoć za izgradnju lokalnog vodovodau u naselju Radučić , jednom od pet središnjih mjesta te općine , koja će zahvaljujući ovoj donaciji prvi puta na svom području dobiti pitku vodu iz vodovodnog sustava. Veleposlanik Japana njegova ekselencija Nj.E.Yoshio Tamura izjavio je da se nada da će ova humanitarna pomoć Japana pridonijeti u razvoju Općine Ervenik , a izrazio je i zadovoljstvo velikim odazivom čelnika i predstavnika susjednih jedinica lokalnih samouprava činu potpisivanja Ugovora o donaciji.

"Ova humanitarna gesta Vlade Japana predstavlja dobar primjer međunarodne suradnje dviju zemalja, u kojoj takva Velesila kao što je Japan prepoznaje potrebe malih i nerazvijenih zajednica kao što je susjedna Općina Ervenik, koja je pored Općine Kistanje u ovom momentu svakako jedna od najnerazvijenijih općina u Republici Hrvatskoj", izjavio je nakon posjete načelnik Općine Kistanje g.Slobodan Rončević.

JAVNI POZIV za prijavu potreba sufinanciranja udruga za 2012.g.

Osnovni podaci o Programu financiranja Financiranje i sufinanciranje djelovanja udruga trebaju biti usmjereni na unaprjeđenje kvalitete življenja na području općine Kistanje.

Tko se može podnijeti prijavu za financijsku potporu?

Za financijsku potporu mogu se javiti registrirane udruge ,sportska i kulturno umjetnička društva s područja Općine Kistanje.

Koje aktivnosti mogu dobiti financijsku potporu?
Opširnije...

Obavijest

Započeli radovi na pojačanom održavanju županijske ceste kroz Kistanje, ulice Ante Starčević.Radove financiranju Županijska uprava za ceste i Općina Kistanje.

Obavijest

Započeli su radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje u ukupnoj dužini od 1968 metara,na dionicami Pavići-Bjelanovići , u dužini od 488m i na dionici ŽC6053-Dobrote-Sladakovići, u dužini od 1480m.

Obavijest

Općina Kistanje i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva potpisali su Dodatak ugovora o financiranju radova na asfaltiranju ulica u Novom naselju "Kistanje 1", kojim je planirano izvesti radove u I.fazi u vrijednosti od 4.325.000,00 kuna bez PDV-a. Dana 29.kolovoza 2011.g. Općina Kistanje predala je MRRŠVG Tender dokumentaciju za Prvu fazu radova .Očekuje se da navedeno ministarstvo pokrene i provede postupak javne nabave nakon čega će izabrati izvođača radova.

Obavijest

Općina Kistanje i Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije sklopili su Ugovor o pojačanom održavanju ulice Ante Starčevića u mjestu Kistanje kojim su planirani radovi na modernizaciji kolovoza i izvedbi nogostupa i zelenih površina ,vrijednosti od 1.262.743,85 kuna sa PDV-om. Ugovoreno učešće Općine Kistanje je 546.560,91 kn (nogostup i zelene površine). Početak radova očekuje se za desetak dana.

OBAVIJEST

Na Poziv za dostavu prijedloga za nominaciju potprojekta u realizaciji Projekta razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za otočni i priobalni razvoj (sredstva EIB -3) ,Općina Kistanje nominirala je Drugu fazu projekta izgradnje sustava oborinske odvodnje i izgradnje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1" u Kistanjama. Ovom fazom radova planirana je izgradnja 2494 m oborinske odvodnje i 3.094 m prometnica i nogostupa.

Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

U Narodnim novinama broj 82 od 15.srpnja 2011.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za održavanje javne rasvjete . Rok za dostavu ponuda je 01.08.2011.g. u 12:00 sati. Primljene ponude otvaraju se 01.08.2011.g. u 12:00 sati u općinskoj vijećenici Općine Kistanje. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, Ulica dr. Franje Tuđmana 101,22 305 Kistanje, radnim danom od 8 do 14 sati, u vrijeme trajanja javnog natječaja.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i sa web stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr
Ponude natjecatelja poslane internetom nisu prihvatljive i naručitelj ih ne smatra uredno poslanim niti dostavljenim.
Ponude moraju biti dostavljene kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje naručitelja-poštom!


Dokumenti za preuzimanje:

1. CIJENIK-TROŠKOVNIK za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje
2. Dokumentacija za nadmetanje za provedbu javnog natječaja za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Općine Kistanje
3. IZJAVA o davanju jamstva za izvršenje ugovorenih obveza
4. IZJAVA o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
5. IZJAVA PONUDITELJA da ima uspostavljenu organizaciju kojom jamči uspješno obavljanje poslova iz predmeta javnog natječaja
6. IZJAVA ponuditelja da će zamijeniti o svom trošku neodgovarajući ugrađeni proizvod
7. JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje
8. POPIS OPREME , VOZILA I STROJEVA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz javnog natječaja-ponude
9. STRUKTURA ZAPOSLENIKA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz ponude-predmeta javnog natječaja
10. Popis uredno izvedenih radova ponuditelja u posljednje tri godine
11. UGOVOR o redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje

Potkategorije