Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Pokreni se i dođi na radionicu za nezaposlene!

U Kistanjama je Udruga ZvoniMir otvorila Klub za zapošljavanje kroz koji pomaže nezaposlenim osobama da lakše pronađu posao, a otvoren je u sklopu projekta „Pokreni se!“ koji je u potpunosti financiran sredstvima europskog socijalnog fonda. Jedna od aktivnosti koja se odvija u sklopu Kluba je i provedba radionica za razvoj vještina traženja posla koje se odnose na:

  • pružanje pomoći pri pisanju zamolbi i životopisa
  • profesionalno usmjeravanje
  • pomoć pri širenju informacija o slobodnim radnim mjestima kako bi na taj način povezali nezaposlene i poslodavce.
Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (skladište)

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Ministarstvo objavilo poziv "Inovacije u S3 područjima" vrijedan 634 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 
Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Poziv za dostavu ponude – Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta (dio NC 27, dio NC 482, dio NC 483, dio NC 484) na području Općine Kistanje

Općina Kistanje sukladno čl. 12. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1 od 10. studenog 2018.g., objavljuje ovaj Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da dostave svoje ponude.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
PONUDBENI TROŠKOVNIK

Zaključak o suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga

Zaključak možete preuzeti OVDJE.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Dokument možete preuzeti OVDJE.

ISPRAVAK CJELOVITOG IZVJEŠĆA o visini, raspodjeli i isplati troškova izbora

Ispravak možete preuzeti OVDJE.

Potkategorije