Izjave

1. Izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“,broj 86/08 i 61/11) možete preuzeti OVDJE.

2.  Izjavu o prihvaćanju javne objave osobnih podataka možete preuzeti OVDJE.