OPĆINA CIVLJANE: NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU POMOĆNOG RADNIKA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NAMJEŠTENIK

OPIS POSLOVA

Opis poslova o radnom mjestu:
- obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,
- obavlja poslove košenja trave i druge komunalne poslove,
- obavlja poslove sitnog popravka u prostorijama općine i prostorijama vlasništva općine,
- vodi brigu oko opreme za održavanje,

Podaci o plaći
- koeficijent o složenosti poslova radnog mjesta radnika za održavanje javnih površina je
0, 62 uz osnovicu za izračun plaća u bruto iznosu od 5.108,84 kuna.
- plaću čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovica za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža osiguranja, a najviše 20%.

Prethodna provjera i sposobnost:
Provjera znanja i sposobnosti odnosit će se na provjeru rada kandidata na trimer kosilici i motornoj pili, te provjeru znanja o održavanju istih strojeva.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

9. srpnja 2012. godine u 8:00 sati.


Načelnik
Ante Gutić

NAPOMENA: Natječaj objavljuje Općina Civljane