Obavijest

Direktor tvrtke AQUATOR d.o.o. Ivoševci-Kistanje, pismom od 02.02.2012.g. obavijestio je Općinu Kistanje da je tvrtka dobila lokacijsku dozvolu za punionicu vode u Kistanjama ,da je izradila Glavni i izvedbeni projekt punionice te da se čeka izdavanje građevinske dozvole za istu. U pismu se navodi da tvrtka već sada ima zaključene ugovore za prodaju vode Punionica će se prostirati na površini od 8767 m2 , a imat će i vlastiti pristupni put. Bit će to jedna zaokružena proizvodna cjelina sa vlastitim laboratorijem , akumulatorskom stanicom, novom trafostanicom, sa cjelovitim sustavom sigurnosne i ekološke zaštite.

Općina Kistanje dopisom od 10.02.2012.g. dala je punu podršku tvrtki AQUATOR d.o.o. u nastojanju da projekt punionice vode u Kistanjama privede kraju , ocjenjujući taj projekt od posebnog značaja za zapošljavanje ljudi i sveukupni razvoj općine Kistanje.