Prijevremeni izbori

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 02.veljače 2012.godine raspisani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje za dan 11.ožujka 2012.godine.Kandidacijske liste predaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kistanje. Rok za podnošenje kandidacijskih lista je od 09.02.2012. do 20.02.2012. do 24,00 h.

Kandidati za općinskog načelnika i zamjenika načelnika dužni su Općinskom izbornom povjerenstvu, prilikom predaje kandidature , dostaviti slijedeće:
1. Broj otvorenog posebnog računa (žiro -račun) za financiranje izborne promidžbe (čl.14.Zakona o financiranju),neovisno da li su ih predložile političke stranke ili birači .
2. Osobne podatke (ime,prezime,adresa,OIB,broj telefona/mobitela)
3. Broj posebnog računa (žiro- računa),datum otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je poseban račun otvoren,
4. Podatke o adresi web-stranice ili nazivu lokalnog tiska na kojoj su objavljeni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu,
5. Podatke o adresi web-stranice, odnosno o nazivu lokalnog dnevnog tiska na kojoj će izvješća i financijski izvještaj biti objavljen.
6. Prethodno i konačno izvješće (obrasci IZ-DP i IZ-TP iz Pravilnika), kao i financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe (obrazac FIN-IZVJ iz Pravilnika, NN br.93/11), u rokovima propisanim člankom 24. I 34.Zakona o financiranju.

Općinskom izbornom povjerenstvu dostavljaju se slijedeći ispunjeni obrasci:

Obrazac LSN-1 (Prijedlog kandidata/kandidatkinje i zamjenika kandidata/kandidatkinje
Obrazac LSN-1 i 2 (uložni arak) (Popis birača koji podržavaju kandidaturu)
Obrazac LSN-2 (Prijedlog nezavisnog kandidata/kandidatkinje i zamjenika kandidata/kandidatkinje
Obrazac LSN-3 (Očitovanje o prihvaćanju kandidature )

Izbori za općinske načelnike, gradonačelnike ,župane i gradonačelnika Grada Zagreba provode se temeljem slijedećih propisa:

1.Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika ,župana i gradonačelnika Grada Zagreba ("Narodne novine " br.109/07, 125/08, 24/11, 150/11).
2.Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine " br.24/11 i 61/11).
3.Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina ,izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe , te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe ("Narodne novine",br.50/11 i 93/11).

Dokumenti za preuzimanje:


1.Odluku Vlade RH o prijevremenim izborima za načelnika i zamjenika načelnika Općine Kistanje ("Narodne novine" broj 16/2012.)
2.Obvezne upute broj LSN I Državnog izbornog povjerenstva -Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje ("Narodne novine" br.16/2012.)