OPĆINA CIVLJANE: JAVNA NABAVA u 2011. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2011. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
Redni broj : 1
Evidencijski broj: N-02-V-123004-020611
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 4. 08. 2011. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 1.377.722,50 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 90 dana
Datum konačnog izvršenja ugovora: 10/2011
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 1.377.722,50 kn