Obavijest

Ministarstvo uprave obavijestilo je Općinu Kistanje da će se u Općini Kistanje raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Dužnost općinskog načelnika Općine Kistanje do provedbe prijevremenih izbora za općinskog načelnika i njegovog zamjenika obnašati će dosadašnji zamjenik općinskog načelnika Rastivoj Bezbradica.

Izborom novog načelnika i njegovog zamjenika po provedenim prijevremenim izborima, prestat će mandat zamjenika koji je obavljao dužnost općinskog načelnika nakon što je općinskom načelniku prestao mandat odjavom prebivališta.