Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

U Narodnim novinama broj 82 od 15.srpnja 2011.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za održavanje javne rasvjete . Rok za dostavu ponuda je 01.08.2011.g. u 12:00 sati. Primljene ponude otvaraju se 01.08.2011.g. u 12:00 sati u općinskoj vijećenici Općine Kistanje. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, Ulica dr. Franje Tuđmana 101,22 305 Kistanje, radnim danom od 8 do 14 sati, u vrijeme trajanja javnog natječaja.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i sa web stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr
Ponude natjecatelja poslane internetom nisu prihvatljive i naručitelj ih ne smatra uredno poslanim niti dostavljenim.
Ponude moraju biti dostavljene kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje naručitelja-poštom!


Dokumenti za preuzimanje:

1. CIJENIK-TROŠKOVNIK za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje
2. Dokumentacija za nadmetanje za provedbu javnog natječaja za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Općine Kistanje
3. IZJAVA o davanju jamstva za izvršenje ugovorenih obveza
4. IZJAVA o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
5. IZJAVA PONUDITELJA da ima uspostavljenu organizaciju kojom jamči uspješno obavljanje poslova iz predmeta javnog natječaja
6. IZJAVA ponuditelja da će zamijeniti o svom trošku neodgovarajući ugrađeni proizvod
7. JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje
8. POPIS OPREME , VOZILA I STROJEVA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz javnog natječaja-ponude
9. STRUKTURA ZAPOSLENIKA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz ponude-predmeta javnog natječaja
10. Popis uredno izvedenih radova ponuditelja u posljednje tri godine
11. UGOVOR o redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje