Obavijest

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KISTANJE
Knin, 25. svibnja 2011. godine Na temelju članka 18. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave („Narodne novine" br.44/05-pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje, donosi
O B A V I J E S T

I. Prijedlozi lista za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina zaprimaju (predaju) se do 1. lipnja 2011. godine do 24:00 sata.

II. Nadležno izborno povjerenstvo ima dežurstvo u zgradi Općine Kistanje svakog dana od 12:00 do 20:00 sati, a 1. lipnja 2011. do 24:00 sati.

III. U slučaju potrebe predaja liste ili neke informacije u svezi izbora, izvan određenog dežurstva, zainteresirani se mogu javiti svakog radnog dana u gradsku upravu grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, Tatjani Martinović, predsjednici Povjerenstva.

PREDSJEDNIK          
Tatjana Martinović, v.r.