Obavijest

Općina Kistanje objavila je 29.01.2013.g. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas o prijemu pet (5) djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do šest (6) mjeseci radi provedbe projekta "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama na području općine Kistanje" , za slijedeća radna mjesta:

1.Koordinator/koordinatorica..........traži se 1 radnik
2.Kućni majstor.............. .traži se 1 radnik
3.Gerontodomaćica/domaćica.........traži se 3 radnika

Projekt se provodi u okviru programa Javnih radova koji program je aktivna mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenih osoba.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a.

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 05.02.2013.g.
Prijave na oglas podnose se na adresu:

Općina Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje

Napomena:
1.Detaljnije informacije i obavijesti o uvjetima i drugo nalaze se u Oglasu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
2.Za potpunije informacije obratiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Općini Kistanje.
3.Točno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme utvrdit će se naknadno , sukladno odluci HZZ-a.